TASFİYE HALİNDE GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAMUOYUNA DUYURU

02.07.2021 itibarıyla tasfiye çalışmalarına başlanan Tasfiye Halinde Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin alacak kayıt-kabul işlemlerine başlanacaktır.

Bu kapsamda hak sahipleri ile 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7394 sayılı Kanunun 34. maddesiyle 6361 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9’uncu madde kapsamında süresi içerisinde Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’ne fesih ya da yeni sözleşme başvurusu yapmayan sözleşme sahiplerinin Tasfiye Halinde Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. No:43 Kat 11 Mete Plaza, Ataşehir/İSTANBUL” adresindeki şirket merkezine “Tasfiye Halinde Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tasfiye Komisyonu”na hitaben yazılacak ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir

Mevzuat gereği telefon ve elektronik posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

İşçi alacakları veya diğer her türlü alacak kapsamında Tasfiye Halinde Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne başvuruda bulunacak hak sahipleri, işçi alacakları başvuru formu örneği ve diğer alacaklar başvuru formu örneği’ne aşağıda yer alan bağlantı linkinden ulaşabilirler.

Hak sahipleri danışmak istedikleri hususlar için Tasfiye Halinde Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 444 63 79 no.lu çağrı merkezine ulaşabilirler.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TASFİYE HALİNDE GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TASFİYE KOMİSYONU

İşçi Alacakları Başvuru Formu Örneği

Diğer Alacaklar Başvuru Formu Örneği

Adres:

Tasfiye Halinde Gerçek Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.

Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No: 24 Üsküdar/İSTANBUL

DUYURU

01.07.2021 Tarihinden Sonra Sehven Ödenen Taksitlerin İadesi Hakkında

Bilindiği üzere 02.07.2021 tarihli ve  31529 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan BDDK’nın 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararı ile Tasfiye Halinde Gerçek Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. nin tasfiyesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 01.07.2021 tarihi itibariyle tasarruf müşterilerinin (teslimat /ödeme almamış) ödemeleri durdurulmuştur. Şirketten teslimat / ödeme almış olan borçlu müşterilerin geri ödemeleri ise devam etmektedir.

01.07.2021 tarihinden sonra sehven taksit ödemelerini yapan tasarruf müşterilerinin ödedikleri tutarların iade edilebilmesi için ilgili kişilerin Tasfiye Halinde Gerçek Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.’ye hitaben yazdıkları dilekçeye dekont suretlerini ekleyerek şirket merkezinin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu başvurular incelenerek müracaatların doğruluğu tespit edildikten sonra sehven yatırılan tutarlar, dilekçede belirtilen Hesap/ IBAN Numarasına iade edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Adres:

Tasfiye Halinde Gerçek Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.

Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No: 24 Üsküdar/İSTANBUL


BİLGİLENDİRME


Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 02.07.2021 tarih ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun (6361 sayılı Kanun) Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Gerçek Evim Şirketinin (Şirket) tasfiyesine karar verilmiştir.

Bu karar akabinde 6361 Sayılı Kanun’un 50/A maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla Şirket nezdinde tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Tasfiye Komisyonu oluşturulmuştur.

Tasfiye Komisyonu tarafından, başta tasarruf sahipleri olmak üzere hak sahibi tüm tarafların haklarının korunması ve teslim edilebilmesi amacıyla öncelikle mali disiplin oluşturularak gider kalemlerinde azaltma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda;

- Şirketin envanter sayımları ve mutabakat süreci devam etmektedir.
- Mali veriler ve kayıtlar üzerinde bağımsız denetim incelemeleri devam etmektedir.
- Şirket’in temel maliyet kalemlerinden biri olan şubelerin tamamının değerleme çalışmaları yapılmış, bazı şubelerin menkulleri (ofis malzemeleri) envanter değerlemesi üzerinden satılmıştır.
- Diğer şubelerin menkulleri bilahare satılmak üzere şube binaları tahliye edilerek şubelerin kira, fatura vb. giderleri sonlandırılmıştır.
- Şirket envanterinde yer alan taşıtların ekspertizi yaptırılarak, ihale yoluyla satışı için gerekli çalışmalara başlanmıştır.
- 02.07.2021 tarihinden önce Şirket’ten finansman / teslimat almış ve taksit ödemesi bulunan müşterilerden tahsilat işlemleri devam etmektedir. Taksit ödemesini aksatan müşteriler hakkında gerekli hukuki aksiyonlar alınmaktadır.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Tasfiye Komisyonu


- Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişilerin daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacakları,

- Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece şirketin aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına ödemelerinin gerektiği, aksi takdirde yasal takibe maruz kalabilecekleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TASFİYE HALİNDE GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  TASFİYE KOMİSYONU

Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE GERÇEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye ait banka hesap bilgileri için tıklayınız.

Çağrı Merkezi : 444 6 379     /    bilgi@gercekevim.com.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR