Gerçek Evim; dünün ve bugünün bilgi, birikim, tecrübe ve uzmanlığının geleceğe yatırımın önemli paydaşları olduğu inancıyla hizmet veren öncü ve yenilikçi bir tasarruf finansmanı şirketidir.

Toplumsal değişimin öncüsü olarak bireyi görür. Ekonomik gücü yüksek bir toplumun temelinin bireylerle atılacağına inanır. Bu inançla; her bireyin eşit haklara sahip olduğu gerçeğiyle, başta konut alımı olmak üzere; bireylerin iş yeri ve taşıt alımı için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmaları konusunda gerçek çözümler üreterek bireylerin yüksek refah seviyesine ulaşmalarına destek olur.